Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

11. Έγκριση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση

1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος (Πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής τουλάχιστον 2 χρόνια πριν)
2. Διαβατήριο σε ισχύ
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης – έμμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο
7. Συμπληρωμένο πληροφοριακό έντυπο (με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους με επαρκές εισόδημα το οποίο είναι:

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ

10.920

ΓΙΑ 1 ΤΕΚΝΟ

10.465

ΓΙΑ 2 ΤΕΚΝΑ

11.830

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ 1 ΤΕΚΝΟ

12.285

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ 2 ΤΕΚΝΑ

13.650

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΚΝΟ

1.365

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ 2 ΦΟΡΕΣ