Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

11. Έγκριση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση

1. Άδεια διαμονής σε ισχύ του συντηρούντος (Πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής τουλάχιστον 2 χρόνια πριν)
2. Διαβατήριο σε ισχύ
3. Διαβατήρια των μελών που θα έρθουν σε ισχύ (φωτοτυπία όλες οι σελίδες)
4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης) δημοσίου ασφαλιστικού φορέα (ΕΦΚΑ με προσκόμιση: Α.Μ.Α. – Α.Μ.Κ.Α. – Α.Φ.Μ.)
5. Μισθωτήριο κατοικίας σε ισχύ
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, νομίμως επικυρωμένο και επισήμως μεταφρασμένο
7. Συμπληρωμένο πληροφοριακό έντυπο (με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου)
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου έτους με επαρκές εισόδημα το οποίο είναι:
ο κατώτατος μισθός (9.757 €) προσαυξημένος κατά 20% για την σύζυγο και 15% για κάθε παιδί.

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ

11.708

ΓΙΑ 1 ΤΕΚΝΟ

11.220

ΓΙΑ 2 ΤΕΚΝΑ

12.684

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ 1 ΤΕΚΝΟ

13.172

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ 2 ΤΕΚΝΑ

14.635

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΕΚΝΟ

1.463

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ 2 ΦΟΡΕΣ