Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

12. Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να δείτε δικαιολογητικά που απαιτούνται.

12.1 Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής / Αναστολή Εκτέλεσης

Διάρκεια: 1 έτος
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
1. Δύο φωτογραφίες.
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου.
3. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης (εφ όσον δεν έχει εκδοθεί από την υπηρεσία μας).
4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής.
5. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
6. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ (κωδ.παρ.2107)
(Για ανήλικο τέκνο δεν απαιτείται παράβολο)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1. Δύο φωτογραφίες
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής διαβατηρίου.
3. Βεβαίωση του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου περί ισχύος της αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
4. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ (κωδ.παρ.2107)
(Για ανήλικο τέκνο δεν απαιτείται παράβολο)

12.2 Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής/ Αποφυλάκιση

Διάρκεια: 1 έτος
ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1. Δύο φωτογραφίες.
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον υπάρχει.
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ (κωδ.παρ.2107)
4. Ακριβές φωτοαντίγραφο του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή της δικαστικής απόφασης δυνάμει των οποίων αποφυλακίζονται με υπό όρους απόλυση
5. Αποφυλακιστήριο.
6. Βεβαίωση από Α.Τ ότι οι περιοριστικοί όροι τηρούνται
7. Βεβαίωση από Α.Τ. ότι οι περιοριστικοί όροι δεν έχουν αρθεί ή τροποποιηθεί (στην περίπτωση που έχει μόνο απαγόρευση εξόδου).

12.3 Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής / Προδικασία

Διάρκεια: 1 έτος
ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ
1. Δύο φωτογραφίες.
2. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον υπάρχει.
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 Ευρώ (κωδ.παρ.2107)
4. Ακριβές φωτοαντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου που θέτει τους περιοριστικούς όρους κατά τη διάρκεια του σταδίου της προδικασίας.
5. Βεβαίωση από Α.Τ ότι οι περιοριστικοί όροι τηρούνται
6. Βεβαίωση από Α.Τ. ότι οι περιοριστικοί όροι δεν έχουν αρθεί ή τροποποιηθεί (στην περίπτωση που έχει μόνο απαγόρευση εξόδου).