Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

14. Μερική ανάκληση άδειας λόγω κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

1. Απόφαση δημοτολόγησης, στην οποία εμφαίνεται η ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας
2. Πρωτότυπη Άδεια διαμονής (πλην της επικολλημένης στο διαβατήριο βινιέτας)
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του διαβατηρίου με τα στοιχεία ταυτότητας
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (μόνο για ενήλικες)