Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 27-01-2022

Από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το α.π. 5532/51/20-01-2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο χρόνος ισχύος όλων των αδειών χρήσης ύδατος (αυτών που έχουν ήδη εκδοθεί καθώς και όσων πρόκειται να εκδοθούν μέχρι την έγκριση της β΄ Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης) παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2024.