Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-05- 2022

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Με την υπ’ αριθ. 4013/26-05-2022 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων (5.000) ευρώ στην «ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»», καθώς σύμφωνα με την αρ. 57/06-05-2022 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης διαπιστώθηκε ότι την 06η-05-2022, ήτοι εκτός περιόδου τακτικών ή ενδιάμεσων εκπτώσεων, στη βιτρίνα καταστήματος της εν λόγω εταιρείας επί της οδού Δαιδάλου 3 Ηρακλείου Κρήτης, υπήρχε πινακίδα, η οποία ανέγραφε ότι διενεργούνται εκπτώσεις «MID SEASON SALE -30%, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013 (173 Α΄), όπως ίσχυε κατά το χρόνο που διαπιστώθηκε η εν λόγω παράβαση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 3772/19-11-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου.