Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 30-6-2022

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3852/2010 και 4178/2013 όπως ισχύουν και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης κατεδάφισης Δήμου Ηρακλείου, καλούνται όλοι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες-χρήστες (άγνωστοι σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση) των αυθαίρετων κατασκευών (τροχόσπιτα – παραπήγματα και ερειπωμένη ισόγεια κατασκευή) που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητο του ελληνικού δημοσίου, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Καρτερού νοτίως της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ηρακλείου και ανατολικά της κοίτης του ποταμού Καρτερός, όπως μέχρι την Παρασκευή 08-07-2022 προβούν με ίδια μέσα στην απομάκρυνση των τροχόσπιτων και στην κατεδάφιση των λοιπών αυθαίρετων κατασκευών.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των προαναφερομένων, οι εργασίες κατεδάφισης θα εκτελεστούν, μετά την 11-07-2022, με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και θα εφαρμοστεί καταλογισμός της αντίστοιχης δαπάνης εις βάρος των υπαιτίων.

Εικόνα