Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 13-09-2022

Τη Σύμβαση με προϋπολογισμό 37.200 ευρώ για την παροχή των υπηρεσιών « (α) Σύνταξης και Εφαρμογής Σχεδίου Φύλαξης – Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι, και (β) Καθορισμού του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή» υπέγραψε σήμερα η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα Μαρία Κοζυράκη.

Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης/ΠΕ Λασιθίου.

Οι εν θέματι υπηρεσίες ανατίθενται στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων υψηλής προτεραιότητας 4.1 και 6.1 του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή (Παράρτημα ΙΙΙ, ΦΕΚ 617/Δ ́/17-9-2021) και σε εφαρμογή της από 8-6-2022 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 Συνοπτικά οι υπηρεσίες αφορούν:

α) στη σύνταξη και εφαρμογή ενός προτεινόμενου πλάνου - σχεδίου για την αποτελεσματική φύλαξη των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι, που θα υλοποιηθεί με την καθοριστική συμβολή του Λιμενικού σώματος, αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων,

β) στην εκτίμηση του καθορισμού του αριθμού, της εποχής και των ωρών της ημερήσιας διαμονής των επισκεπτών, δηλαδή στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας και διαχείρισης επισκεπτών της νήσου Χρυσή, με κύριο γνώμονα όχι τον ανθρώπινο αποκλεισμό από την νήσο, αλλά τη δημιουργία των βάσεων για την επαναδόμηση του ευαίσθητου τοπικού οικοσυστήματος που έχει πληγεί ιδιαίτερα από την ανεξέλεγκτη μετάβαση επισκεπτών τα τελευταία χρόνια και φυσικά την διαφύλαξή του σε ένα άκρως ικανοποιητικό επίπεδο.

Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών παρατίθενται αναλυτικά στην από 31-8-2022 σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στα Τεύχη αυτής που περιλαμβάνουν τους γενικούς και ειδικούς όρους της δημόσιας σύμβασης [Παράρτημα Ι].

Μετά την ολοκλήρωση του «Έργου» θα διεξαχθούν ειδικές ημερίδες όπου και θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία του Αναδόχου καθώς και τα αποτελέσματα/συμπεράσματα.

Εικόνα