Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 14-12-2022

Ανακοινώθηκε από τo Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου - Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ότι δημοσιεύτηκε ο ν.4997/2022, σύμφωνα με τον οποίο κατά το άρθρο 80 ορίζεται το εξής: στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α’ 38), η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2023.

Σημειώνεται ότι για τις αιτήσεις εργοδοτών που υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 ο ανώτατος αριθμός θέσεων απασχόλησης καθορίζεται από την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο σχετικά με τις καλλιέργειες: α) ελαιώνες, ελιές βρώσιμες, ένας (1) εργαζόμενος σε έκταση δεκαπέντε (15) στρεμμάτων, β) ελαιώνες, ελιές ελαιοποίησης, ένας (1) εργαζόμενος σε έκταση είκοσι (20) στρεμμάτων, χωρίς αριθμητικό περιορισμό ανά περιφερειακή ενότητα. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, εφαρμόζεται η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων αποφάσεων.