Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 27-1-2023

Με τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα. Μαρία Κοζυράκη, συναντήθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο τα στελέχη που πλαισιώνουν τη νεοσύστατη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα στελέχη της Μ.Δ.Π.Π. Ανατολικής Κρήτης κ. Σωτήριος Τσιτσιλώνης, κα. Ελένη Τιμοθεάτου και κ. Εμμ. Κοτρωνάκης, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ενώ έλαβε επίσης μέρος και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και συντονιστής της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης νήσου Χρυσή, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν.

Τα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης παρουσίασαν τον προγραμματισμό λειτουργίας της Μ.Δ.Π.Π. Ανατολικής Κρήτης, σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων για την προστασία και δραστηριοποίηση στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές ευθύνης της Μονάδας.

Ο συντονιστής της Επιτροπής διαχείρισης της ν. Χρυσή ενημέρωσε για την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο διαχείρισης και για τα πεπραγμένα των τελευταίων 15 μηνών ενεργοποίησης της Κ.Υ.Α. για την προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής.

Η Γραμματέας επισήμανε την αναγκαιότητα της στενής συνεργασίας και του συντονισμού σχετικών ενεργειών με τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης, ώστε να ενδυναμωθεί η προσπάθεια της αποτελεσματικής διαφύλαξης και διακυβέρνησης των περιοχών προστασίας της φύσης και του τοπίου. Άλλωστε, η σφοδρότητα της κλιματικής κρίσης, οι αλόγιστες ανθρωπογενείς επεμβάσεις και η αναγκαιότητα για βιώσιμη ανάπτυξη επιτάσσουν τη συνέργεια και τη σύμπλευση όλων των συναρμόδιων φορέων.

Οι παριστάμενοι στη συνάντηση συμφώνησαν στις πρώτες από κοινού δράσεις και ενέργειες για τους επόμενους μήνες, με αποδοχή ενιαίων διαδικασιών και χρονοδιαγράμματος, με στόχο την ενδυνάμωση, τη διασφάλιση και την αφύπνιση για τις ιδιαίτερες συνθήκες και τη δυναμική των προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

Εικόνα