Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δελτίο τύπου 10-2-2023

Με τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα. Μαρία Κοζυράκη, συναντήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κώστας Τριάντης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΟΦΥΠΕΚΑ, η οποία είναι ιδιαίτερα συστηματική και εποικοδομητική με αντικείμενο κρίσιμα θέματα των προστατευόμενων περιοχών της Κρήτης.

Συζητήθηκαν καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν, κατά κύριο λόγο, στη διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 καθώς και, οι απαραίτητες συνέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή των σχετικών περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών. Ο κ. Τριάντης ενημέρωσε τη Γραμματέα για ειδικότερα θέματα δραστηριοποίησης των δύο Μονάδων Διαχείρισης Π.Π. που λειτουργούν στην Κρήτη, τη Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σαμαριάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Κρήτης και, τη Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Κρήτης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην πρωτοβουλία που έχει αναληφθεί με τη σύσταση και πιλοτική θεσμοθέτηση λειτουργίας της Επιτροπής Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης νήσου Χρυσή, στις προτεραιότητες, κατευθύνσεις και στο σχεδιασμό των δράσεων που προβλέπονται και προτεραιοποιούνται στην ΚΥΑ του Σχεδίου Δράσης. Η κ. Κοζυράκη ενημέρωσε τον κ. Τριάντη για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση του Σχεδίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και για τις αποφάσεις και δράσεις που θα μπουν σε εφαρμογή κατά το τρέχον έτος. Ο Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση στο έργο της Επιτροπής, και δεσμεύτηκε για την περαιτέρω υποστήριξη του.

Τέλος, η Γραμματέας ευχαρίστησε τον κ. Τριάντη για την επίσκεψη του στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία επιβεβαιώνει την υποστήριξη της δυναμικής στη συνεργασία μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων φορέων για τη διασφάλιση των στόχων και την υποστήριξη της εφαρμογής πολιτικών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, και ανανέωσε την επαφή τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Αθήνα.

Εικόνα