Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 26-01-2024

Ορισμός διμελούς επιτροπής ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της κοινής επιτροπής των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (έργων – τεχν επιστ. υπηρεσιών), της ΔΤΕ / ΑΠΔ Κρήτης, για το έτος 2024 (ισχύος μέχρι 25-01-2025) σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/21.

Κλήρωση επιτροπής την 29-01-2024, ώρα 11:00.