Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 19-02-2024

Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμη η υποβολή αίτησης από πολίτες τρίτων χωρών για άδεια διαμονής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και συγκεκριμένα στη διαδρομή https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications ΕΡΓΑΣΙΑ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (Ν5078/2023, άρθρο 193,1). Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει διαθέτουν εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και :
α) υπεύθυνη δήλωση προσφοράς εργασίας από εργοδότη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) στην Ελλάδα για την απασχόλησή τους με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου,
β) να διέμεναν στην Ελλάδα έως και την 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς άδεια διαμονής και συνεχίζουν να διαμένουν στην Ελλάδα
γ) να συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) συνεχή έτη παραμονής στην Ελλάδα πριν από την υποβολή αίτησης (με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας)
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Αρχείο