Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 26-02-2024

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης για την διακήρυξη του έργου " Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, παραλία και λοιπούς κοινόχρηστους, κοινωφελείς και δημόσιους χώρους Περιφέρειας Κρήτης σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης των αρμοδίων Υπηρεσιών σε ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα ( Δράσεις 2023-2024-2025)."

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και την Πέμπτη 14/03/2024 και ώρα 23:59.

Βλέπε και συνημμένη απόφαση.