Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 20-03-2024

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 14761/24 (ΦΕΚ 1390/Β’ 1-3-2024) κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024, ανά είδος απασχόλησης. Σημειώνεται, εκ νέου, ότι η κατανομή των θέσεων απασχόλησης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης του όγκου εισδοχής, γίνεται, πλέον, ανά Περιφέρεια. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι οι αναγκαίες προσαρμογές στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Μετανάστευση», ώστε ο αριθμός των θέσεων να επικαιροποιηθεί, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες είναι ήδη σε θέση να εκδώσουν νέες εγκρίσεις, ιδίως στις περιπτώσεις πλεοναζουσών αιτήσεων σε σχέση με τον διαθέσιμο αριθμό των θέσεων εργασίας.

Αρχείο