Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 20-07-2020

Η Δ/νση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών, ανακοινώνει-προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, που εξειδικεύονται στα άρθρα 1 και 2 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/2020) όπως προσκομίσουν και καταθέσουν με αίτηση τους τα στοιχεία αυτά στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες που καταρτίζονται από τη Δ/νση Δασών Χανίων.

Η κατάθεση των στοιχείων στην Υπηρεσία μας θα γίνει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει την Τρίτη 21 Ιουλίου  2020, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.                

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων

(Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων),

Τηλέφωνο: 2821084214-2821091295-2821084219

Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2821087898

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (E-mail): dasichan@apdkritis.gov.gr