Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Η παρακολούθηση της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης, εφαρμόζεται σε 31 χώρες σε όλη την Ευρώπη, βάσει της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ (μπορείτε να δείτε την Οδηγία 2006/7/ΕΚ πατώντας εδώ) .


Η Ελλάδα βρίσκεται (με βάση τα στοιχεία του 2020), στην τρίτη καλύτερη θέση και το 97,1% των ακτών της να είναι εξαιρετικής ποιότητας (στην Ελλάδα παρακολουθούνται συνολικά 1.634 κολυμβητικές ακτές).


(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των Υδάτων Κολύμβησης στις χώρες της Ευρώπης, μπορείτε να ανατρέξετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html )


Για την Κρήτη, το 2016 η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αφορούσε σε 147 σημεία-ακτές. Από το 2016 και εξής, την ανάληψη της υποχρέωσης παρακολούθησης ανέλαβε το Τμήμα μας, εμπλουτίζοντας την παρακολούθηση με ακόμα 20 νέα σημεία-ακτές. Πλέον έχουν προσδιοριστεί 177 σημεία παρακολούθησης διάσπαρτα σε όλη την ακτογραμμή της Κρήτης και τα οποία μπορείτε να τα δείτε πατώντας εδώ.


Οι 177 ακτές επιλέγονται είτε υπό την προϋπόθεση ότι δέχονται πολλές/ούς επισκέπτριες/ες, είτε επειδή δέχονται πιέσεις που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ποιότητα των Υδάτων κολύμβησης.

Η παρακολούθηση των Υδάτων γίνεται με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαδικασιών. Από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο κάθε χρονιά, λαμβάνονται δείγματα θαλασσινού νερού ένα ανά μήνα για κάθε ακτή. Τα δείγματα των υδάτων λαμβάνονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία (π.χ. συγκεκριμένο βάθος και απόσταση από την ακτή, διατήρηση σε ψυγείο, ανάλυση εντός 24 ωρών κλπ.) και η ανάλυσή τους γίνεται τηρώντας τις διεθνείς προδιαγραφές μικροβιολογικών αναλύσεων από πιστοποιημένο εργαστήριο.


Η ανάλυση των κολυμβητικών υδάτων αφορά στην μέτρηση αποικιών σε δείγματα θαλασσινού νερού, κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων (μονάδες μέτρησης cfu/100ml). Η τελική κατάταξη των Υδάτων Κολύμβησης σε «εξαιρετικής», «καλής», «επαρκούς» ή «ανεπαρκούς» ποιότητας γίνεται με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία  και απαιτείται στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τουλάχιστον 18 μετρήσεις.


Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα αναλύσεων για την Κρήτη δείχνουν ότι οι ακτές που παρακολουθούμε έχουν «εξαιρετικής ποιότητας» Ύδατα Κολύμβησης.