Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:

Κοιλάδη Κυριακή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

email: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. Για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. Για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κοιλάδη Κυριακή
Προιστάμενος Α΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς ενός (1) ατόμου που θα συμμετέχει στην άσκηση διοικητηρίου (Command Post) του προγράμματος POSEIDON.

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αναλώσιμου-υποστηρικτικού υλικού της άσκησης προσομοίωσης, στα πλαίσια του προγράμματος «POSEIDON» της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης.

Υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Αθανάσιο Καρούντζο η απόφαση έγκρισης του Μνημονίου Ενεργειών Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ Αιτίας Δασικών Πυρκαγιών Αντιπυρικής Περιόδου 2011 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας γιλέκων εργασίας και αδιάβροχων, στα πλαίσια του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ της Δ/νσης Πολ. Προστασίας της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POSEIDON (24-25/10/2011) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΚΣΟΡ1Θ-ΩΤΚ
Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων.
24-03-2020 14:55:09    24-03-2020 14:55:09      14646/173