Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ανακοίνωση 27-03-2020

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού της αρ. 5393/ 28-1-2020 προκήρυξης με ΑΔΑΜ 20PROC006315904 2020-02-19 και αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 20PROC006319740 με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» μέχρι τις 30 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00:00 αντί της 27/3/2020 και ώρα 23:00:00. Για τα συμβατικά τεύχη ανατρέξτε εδώ.