Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δημοσίευση των σχολίων/παρατηρήσεων στο πλαίσιο της δράσης: «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας»

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προχωρά στην Δημοσίευση των σχολίων/παρατηρήσεων  που έχουν αποσταλεί έως σήμερα στο forum@apdkritis.gov.gr στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της δράσης με τίτλο «Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας».

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό, ότι τα σχόλια και οι παρατηρήσεις-προτάσεις, που επισυνάπτονται έχουν ήδη διαβιβαστεί από την Υπηρεσία μας στον Τεχνικό Σύμβουλο της Μελέτης προς αξιολόγηση.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 30.11.2020 και σας παροτρύνουμε να υποβάλετε περαιτέρω σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση forum@apdkritis.gov.gr