Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχέδιο Δράσης για τη Νήσο Χρυσή

Για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας της Νήσου Χρυσής (μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών - διαδικασιών και μέτρων- κατά ζώνες) με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, εκδόθηκε η αριθ. οίκ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 617/τΔ΄/17.09.2021.

Πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.  Καθορίστηκαν τέσσερις (4) Ζώνες [Α1, Α2, Β & Γ] και τέθηκαν γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί εντός των ζωνών προστασίας.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης της Νήσου Χρυσής με το οποίο: α) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, β) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται και γ) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, στόχοι και το κόστος υλοποίησής τους, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι φορείς εφαρμογής τους.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 του εν θέματι ΦΕΚ συγκροτήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2011, με απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή [Ε.Ε.Πα.Σ.Δ.ν.Χ.]  [ΑΔΑ: 64ΡΧΟΡ1Θ-296]. Η εν θέματι Απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις ΑΔΑ: ΨΥΒΥΟΡ1Θ-82Φ6Δ1ΟΟΡ1Θ-6ΟΒ, 9H81OΡ1Θ-4ΨΦ, 679ΑΟΡ1Θ-Τ4Γ, 69ΦΨΟΡ1Θ-1ΚΥ.

Αρμοδιότητα Επιτροπής: Η Επιτροπή παρακολουθεί το Σχέδιο Δράσης, την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Θητεία: Η θητεία της ορίζεται έως 17-09-2025.

Η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή  λειτουργεί στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού της που εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίασή της.

Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή

ΣυντονιστήςΚαλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας.

Τακτικά μέλη:

  1. Μαρία Κοζυράκη, Δρ. Δασολόγος - Αρχιτέκτων Τοπίου, MLA PhD, Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αναπληρωματικό μέλος την Χαρίκλεια Καργιολάκη, Δασολόγο, PhD, ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  2. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με αναπληρωματικό μέλος την Ελένη Βλάσση, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο στον Τομέα Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
  3. Εμμανουήλ Φραγκούλης, Δήμαρχος Ιεράπετρας, με αναπληρωματικό μέλος τον Μιχαήλ Σπυριδάκη, Αντιδήμαρχο Ιεράπετρας, Δημοτικής Αστυνομίας, Ζωικής παραγωγής και Αλιείας.
  4. Παύλος Δασκαλάκης, εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ", με αναπληρωματικό μέλος τον Εμμανουήλ Καλύβα, γεωπόνο, εκπρόσωπο Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ".
  5. Εμμανουήλ Μιχελαράκης, Πρόεδρος Σωματείου Καταστηματαρχών Καφεστίασης Ιεράπετρας, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Νεοφώτιστο, Α΄Αντιπρόεδρο Σωματείου Καταστηματαρχών Καφεστίασης Ιεράπετρας.
  6. Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρωματικό μέλος τον Πέτρο Λυμπεράκη, Βιολόγο Ph.D., Έφορο Σπονδυλωτών Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για τη νήσο Χρυσή

Δελτία τύπου

12η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή
11η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή
10η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή
Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2023.
8η τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή

Δημοσιότητα

Συμμετοχή σε έρευνα για την προστατευόμενη περιοχή των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι Δ. Ιεράπετρας Λασιθίου
Συνέντευξη της Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - τακτικού μέλους της Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ.Χ.
"Το περιβάλλον και τα μάτια σας! Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας! Natura est Deus!" [Εγκύκλιος 14/2022 (αρ.πρωτ.10816/14-12-2022) του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη, με θέμα: "Η πλειστάκις παραγγελόμενη και μηδέποτε επιτυγχανόμενη προστασία του περιβάλλοντος"]
Συνέντευξη του Συντονιστή της Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ. της νήσου Χρυσή, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Radiolasithi.gr
Ολοκλήρωση των, χρηματοδοτούμενων από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., εργασιών επείγοντος χαρακτήρα, για την αποκατάσταση του υποβαθμισμένου φυσικού περιβάλλοντος της νήσου Χρυσή (μικρά δασοτεχνικά έργα).