Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σχέδιο Δράσης της Νήσου Χρυσή

Για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των σημαντικών τύπων οικοτόπων και πληθυσμών ειδών χλωρίδας και πανίδας της Νήσου Χρυσή (μέσω της θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών - διαδικασιών και μέτρων- κατά ζώνες) με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, εκδόθηκε η αριθ. οίκ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-08-2021 ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση του Σχεδίου Δράσης» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 617/τΔ΄/17.09.2021.

Πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.  Καθορίστηκαν τέσσερις (4) Ζώνες [Α1, Α2, Β & Γ] και τέθηκαν γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί εντός των ζωνών προστασίας.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης της Νήσου Χρυσής με το οποίο: α) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειμένων που προστατεύονται, β) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται και γ) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, στόχοι και το κόστος υλοποίησής τους, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και οι φορείς εφαρμογής τους.

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 του εν θέματι ΦΕΚ συγκροτήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2011, με απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης νήσου Χρυσή [Ε.Ε.Πα.Σ.Δ.Χ.]  [ΑΔΑ: 64ΡΧΟΡ1Θ-296]. Η εν θέματι Απόφαση έχει τροποποιηθεί με τις ΑΔΑ: ΨΥΒΥΟΡ1Θ-82Φ και 6Δ1ΟΟΡ1Θ-6ΟΒ.

Αρμοδιότητα Επιτροπής: Η Επιτροπή παρακολουθεί το Σχέδιο Δράσης, την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και μέτρων διατήρησης και διασφαλίζει τις επιχειρησιακές συνθήκες για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Θητεία: Η θητεία της ορίζεται έως 16-09-2023, με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος.

Η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή  λειτουργεί στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού της που εγκρίθηκε στην 1η Συνεδρίασή της.

Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης νήσου Χρυσή

ΣυντονιστήςΚαλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας.

Τακτικά μέλη:

  1. Μαρία Κοζυράκη, Δρ. Δασολόγος - Αρχιτέκτων Τοπίου, MLA PhD, Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αναπληρωματικό μέλος την Χαρίκλεια Καργιολάκη, Δασολόγο, PhD, Αναπλ. Γεν. Δ/ντρια Χωρ/κής, Περιβ/κής και Αγροτικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  2. Ιωάννης Γουλιδάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Π.Ε. Λασιθίου-Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωματικό μέλος τον Νίκο Ξυλούρη, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη στον Τομέα Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης.
  3. Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Ιεράπετρας, με αναπληρωματικό μέλος την Χρυσούλα Χατζημαρκάκη, Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Ιεράπετρας.
  4. Παύλος Δασκαλάκης, εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ", με αναπληρωματικό μέλος τον Εμμανουήλ Καλύβα, γεωπόνο, εκπρόσωπο Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ιεράπετρας "ΚΟΚΚΙΝΕΛΛΑ".
  5. Εμμανουήλ Μιχελαράκης, Πρόεδρος Σωματείου Καταστηματαρχών Καφεστίασης Ιεράπετρας, με αναπληρωματικό μέλος τον Γεώργιο Νεοφώτιστο, Α΄Αντιπρόεδρο Σωματείου Καταστηματαρχών Καφεστίασης Ιεράπετρας.
  6. Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστημίου Κρήτης με αναπληρωματικό μέλος τον Πέτρο Λυμπεράκη, Βιολόγο Ph.D., Έφορο Σπονδυλωτών Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ασκεί η  κα. Ευφροσύνη Αργυροπούλου, υπάλληλος Τ.Ε. Διοικητικού/Λογιστικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δελτία τύπου

7η Συνεδρίαση Επιτροπής νήσου Χρυσή
6η Συνεδρίαση Ειδικής Επιτροπής νήσου Χρυσή
Ξεκάθαρες απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για τη νήσο Χρυσή
5η Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για τη νήσο Χρυσή
Σχόλια και Προτάσεις για το Τμήμα της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) που αφορά στην προστατευόμενη περιοχή "Νήσος Χρυσή και Μικρονήσι" (GR4320003).
Επικαιροποίηση των αποφάσεων της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2022
Οι αποφάσεις της ειδικής Επιτροπής Σχεδίου Δράσης για τη λειτουργία και επισκεψιμότητα της προστατευόμενης νήσου Χρυσή την τουριστική περίοδο 2022.

Δημοσιότητα

Συνέντευξη του Συντονιστή της Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ. της νήσου Χρυσή, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Radiolasithi.gr
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (φορέας χρηματοδότησης) και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών [ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.] (φορέας υλοποίησης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή.
Συνέντευξη του Συντονιστή της Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ. της νήσου Χρυσή, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, σε ραδιοφωνική εκπομπή της Ελένης Βακεθιανάκη στον Σκάι Κρήτης 92.1
Υπογραφή Σύμβασης για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης-Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι και τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας και διαχείρισης των επισκεπτών στη νήσο Χρυσή [Μέτρα 4.1 και 6.1 Σχεδίου Δράσης ν.Χρυσή]
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης (φορέας χρηματοδότησης) και των Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (φορείς υλοποίησης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη νήσο Χρυσή.