Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Αναπληρώτρια Διευθύντρια:

Κοιλάδη Κυριακή

Αρχιτέκτων Μηχανικός

email: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια:

  1. Για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και
  2. Για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 139
Fax: 2813.404 198
E-mail:  cprotection@apdkritis.gov.gr
Προσωπικό:

Κοιλάδη Κυριακή
Προιστάμενος Α΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813.404 141,
E-mail: k.kiladi@apdkritis.gov.gr

Μιχαήλ Γκοργκούλης,
Προιστάμενος Β΄τμήματος, ΠΕ Μηχανικών, Τηλ 2813.404 155,
e-mail:  m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για προμήθεια φορητών Η/Υ και ηλεκτρονικών ταμπλετών για το πρόγραμμα «NEREIDs: Embracing Innovation for Preparedness in Civil Protection & Marine Pollution»

1η Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

Εργαστήρι Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό σε επίπεδο Δήμων

ΗΜΕΡΙΔΑ- Σεισμικός Κίνδυνος στην Κρήτη - Σχεδιασμός και Μέτρα Προστασίας

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών Βασική Υποστήριξη Ζωής Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδισμός

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΚΣΟΡ1Θ-ΩΤΚ
Ορισμός Επιτροπών Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων.
24-03-2020 14:55:09    24-03-2020 14:55:09      14646/173